Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego

      Drodzy mieszkańcy

 Do dnia 30.11.2015r. trzeba  złożyć deklarację chęci uczestnictwa w programie:

,,Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

W ramach projetu przewidziany jest:

-Odbiór i transport zgromadzonych odpadów azbestowych na składowisko odpadów,

-Demontaż pokryć dachowych i elementów elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest oraz ich transport na składowisko odpadów,

-Działaniem uzupełniającym będzie wsparcie najuboższych mieszkańców polegające na demontażu i wywózce odpadów azbestowych oraz zakupie i przekazaniu nowych pokryć dachowych zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie:

www.wolniodazbestu.pl/usuwanie-azbestu.

 

 

Powyższe działania finansowane będą w 100% przez Gminę.Demontaż, wywóz i utylizacja odpadów azbestowych planowana jest na 2016 rokWszyscy mieszkańcy posiadający azbest proszeni są o złożenie deklaracji chęci uczestnictwa w programie do 30.11.2015r. w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, pok. nr. 17

 

Wzór deklaracji do pobrania na stronie www.ochotnica.pl bądź w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna

Dodatkowych informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, pok. 11 i 10 oraz pod nr tel. 18/262-09-48, 18/262-09-32

                                                                                                                                                                       RG

Copyright © SOŁECTWO TYLMANOWA - województwo małopolskie, powiat nowotarski, gmina Ochotnica Dolna.