Nabór do programu budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych

m_IMG_1609_2

 

Wójt Gminy Stanisław Jurkowski informuje, że Gmina Ochotnica Dolna zamierza ubiegać się o dofinansowanie do budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych do grzania wody (z możliwością oddawania nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci) dla domów jednorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”.

Szacunkowy koszt jednej instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 kW z możliwością oddawania nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci wyniesie około 10 000-11 000 zł.Ostateczny koszt wykonania mikroinstalacji zostanie rozliczony indywidualnie po jej wykonaniu.

Na koszty realizacji Projektu składają się następujące pozycje:

 1. Panele fotowoltaiczne 2 kW (Panele polikrystaliczne 250 W, powierzchnia potrzebna do zamontowania 2 kW - około 12,6 m2, preferowana ekspozycja - południowa, południowy zachód.,
 2. Grzałka (montowana w bojlerze właściciela domu)
 3. Inwerter z podłączeniem do sieci,
 4. Koszt montażu i połączenia  zakupionych urządzeń.

 

W zależności od finalnego kosztu instalacji udział własny osoby biorącej udział w projekcie  szacuje się na ok. 4000,00 zł (maksymalnie 40% kosztów całkowitych). Dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniesie około 40 %, Gmina zapewni finansowanie około 20 – 25% łącznych kosztów oraz zorganizuje i przeprowadzi proces naboru, wyboru wykonawcy oraz rozliczenia projektu. 

Wzajemne zobowiązania właścicieli domów na których miały by być realizowane instalacje zostaną określone w umowach, przy czym pierwsza z nich zostanie podpisana po wyborze uczestników projektu, a druga po zatwierdzeniu projektu do realizacji. Każdy uczestnik podpisujący pierwszą umowę zobowiązany będzie do wniesienia opłaty w wysokości 100 zł przeznaczonej na wykonanie indywidualnego audytu co do możliwości wykonania i efektywności zamontowania instalacji w danym miejscu. Z uwagi na rygory prawa budowlanego nie będzie można instalować paneli poza konstrukcją budynków.  
 
Do realizacji zostaną wybrani właściciele 300 domów z terenu gminy Ochotnica Dolna pod warunkiem wykorzystania instalacji wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

 • Z terenu sołectwa Tylmanowa 105 domów,
 • Z terenu sołectwa Ochotnica Dolna 85 domów,
 • Z terenu sołectwa Ochotnica Górna 80 domów,
 • Z terenu sołectwa Młynne 30 domów.

Spotkanie informacyjne wraz z jednoczesnym zapisem uczestników programu:

 • dla mieszkańców sołectwa Ochotnica Dolna odbędzie się w dniu 6 lutego 2016 roku w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej  o godzinie 13:00. 
 • dla mieszkańców sołectwa Ochotnica Górna odbędzie się w dniu 6 lutego 2016 roku w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej o godzinie 15:00. 
 • dla mieszkańców sołectwa Młynne odbędzie się w dniu 30 stycznia 2016 roku w budynku Szkoły Młynne o godzinie 13:00.
 • dla mieszkańców sołectwa Tylmanowa odbędzie się w dniu 30 stycznia 2016 roku w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej o godzinie 16:00. 

W razie większej ilości chętnych zostanie przeprowadzone losowanie. 
Zapisy chętnych dla poszczególnych sołectw prowadzić będą sołtysi po zakończeniu spotkań z mieszkańcami w w/w terminach. 

Uczestnikiem programu nie może zostać właściciel: 

 • posiadający zaległe zobowiązania finansowe wobec Gminy (tzn. niezapłacone podatki lub opłata za odpady czy kanalizację)
 • jeden ze 120 właścicieli domu na których zainstalowano mikroinstalacje w 2015 roku z dofinansowania z PROW
 • właściciel domu z istniejącą instalacją solarną do podgrzewania wody użytkowej.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie zapraszam. Myślę, że to dla mieszkańców Naszej Gminy szansa na tanią ekologiczną energię dla gospodarstw domowych. 

O wszelkich dalszych działaniach w tej sprawie będziecie Państwo informowani na bieżąco. 

 

Wójt Gminy 

Stanisław Jurkowski

Copyright © SOŁECTWO TYLMANOWA - województwo małopolskie, powiat nowotarski, gmina Ochotnica Dolna.