Oświadczenie dot. skargi Radnych Sołeckich

Oświadczenie
dot. skargi Radnych Sołeckich

W związku z tym że nie są mi znane okoliczności złożenia skargi a powód , zarzuty i uzasadnienie skargi jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe wręcz krzywdzące, jednak aby nie pogłębiać różnic jakie z tego wynikają, stosowne oświadczenie wystosuje po piątkowym Zebraniu Rady Sołeckiej.

Sołtys Stanisław Michałczak

Copyright © SOŁECTWO TYLMANOWA - województwo małopolskie, powiat nowotarski, gmina Ochotnica Dolna.