Podział budżetu na 2016r

Za najważniejsze zadania na 2016r. uznaliśmy:

  1. Budowę Ośrodka Zdrowia w Tylmanowej.

  2. Koncepcję zagospodarowania naszej miejscowości.

Posiadamy bardzo ciekawe walory turystyczne jak Rezerwat, szlaki turystyczne ,rzekę Dunajec która już służy do spływów pontonowych ,kajakowych  z zagospodarowanym kąpieliskiem, można utworzyć   pole namiotowe oraz dodatkowo kilka dobrze działających gospodarstw agroturystycznych. W naszej ocenie intensywniejsze działania promocyjne przyczynią się do wzrostu liczby turystów i tym samym dochodów mieszkańców z handlu i usług, szczególnie wynajmu pokoi oraz sprzedaży płodów rolnych. Projekt przyczyni się więc do poprawy warunków życia mieszkańców.

3.W związku z planowaną trasą rowerową VeloDunajec przygotowanie infrastruktury.

Realizacja zadań takich jak : budowa altan, miejsc  postojowych, parkingów, przyczyni się do  poprawy  estetyki wsi, oraz do promocji wsi jako miejscowości atrakcyjnej turystycznie.. Mieszkańcy do tej pory nie mają takich miejsc gdzie mogliby się  spotkać, porozmawiać , co ogranicza ich zainteresowanie wspólnym życiem Sołectwa

4. Przy współpracy z Gminą Łącko budowę trasy rowerowej Łęg Dolny - Zarzecze

5. Kanalizację z os.Osobie i Buciory (bezpośrednio pod tymi osiedlami znajdują się ujęcia wody)

6. Przygotowanie koncepcji trasy rowerowej przez Rezerwat Kłodne.

Aby można było realizować działania umożliwiające zbudowanie trasy edukacyjnej rowerowo -pieszej przez rezerwat Kłodne potrzebna jest koncepcja i bardzo rozważna strategia budowy takiej ścieżki.

Temat okazuje się być bardzo poważny, ale mamy już wypracowane kontakty z osobami które obiecały pomoc w realizacji naszych planów.

7. Budowanie osiedlowych placów zabaw.

Realizacja powyższych zadań przyczyni się do zapewnienia dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym atrakcyjnego   i bezpiecznego miejsca zabaw blisko domostw.

8.Przygotowanie parkingu pod Kalwarią.

9.Zagospodarowanie terenu wokół Dworku Bajka.

10. Wykup działki przy Szkole Zawodzie.

 

Szereg  innych prac zgłaszanych  przez mieszkańców będą wykonywane w ramach możliwości finansowych  sołectwa.

                                                                                                                                       R.G.

Copyright © SOŁECTWO TYLMANOWA - województwo małopolskie, powiat nowotarski, gmina Ochotnica Dolna.