Zebranie Wiejskie 28.02.2016

Sołtysowi zostało udzielone absolutorium jednogłośnie.

 

         Zebranie wiejskie w Tylmanowej dn.28 lutego 2016r. rozpoczęło się podziękowaniem byłemu Sołtysowi Janowi Ligasowi za 24 lata pełnienia tej funkcji. Były życzenia, kwiaty. Największą jednak niespodzianką okazał się udział kapeli góralskiej, której muzyka i śpiew wzruszył wszystkich uczestników.

         W dalszej części spotkania jednogłośnie udzielono absolutorium sołtysowi. Podjęto uchwały w sprawie: zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na 2016r. oraz uchwalenia budżetu na 2016r.

         W dalszej części Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski przedstawił ogłoszenie przetargu i budowy nowego Ośrodka Zdrowia, który ma powstać w miejscu starej Agronomówki na os.Bliszcze, oraz możliwość pozyskania środków na rewitalizację dworku "Bajka" z 1840r. w Tylmanowej, który obecnie jest w bardzo złym stanie.  Została również przedstawiona koncepcja przebiegu ścieżki rowerowej Velo Dunajec. Przebieg ścieżki przez Tylmanową  od Zakopanego do Wietrzysłowic 142 km. bardzo przyczyniłby się do rozwoju turystycznego naszej wsi.

        Całość zebrania przebiegła w wielkim spokoju. Sołtys i jednoczenie radny Rady  Gminy wykazał sie wielkim profesjonalizmem i poprzez dobre przygotowanie budżetu wraz z Radą Sołecką na 2016r. nadał nowy wymiar Zebraniom Wiejskim.   

Copyright © SOŁECTWO TYLMANOWA - województwo małopolskie, powiat nowotarski, gmina Ochotnica Dolna.